Thông tin chi tiết:
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
GIÁO VIÊN NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Trình độ ĐHSP TH
Địa chỉ KHÁNH HÒA-VĨNH CHÂU-SÓC TRĂNG
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách