Thông tin chi tiết:
TRẦN THỊ MỸ CHÂU
GIÁO VIÊN TRẦN THỊ MỸ CHÂU
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP TH
Địa chỉ KHÁNH HÒA- VĨNH CHÂU-SÓC TRĂNG
Email thkhanhhoa1.vc@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách